Partneři
   
Marketing Mix není nový veletrh - navazuje na Svět reklamy

8. ročník prezentačního veletrhu Marketing Mix Praha – nástupce veletrhu Svět reklamy Praha se uskuteční 15. září 2015 v nových prostorech Hotelu DUO Praha a 10. ročník prezentačního veletrhu Marketing Mix Brno – nástupce veletrhu Svět reklamy Brno se uskuteční 22.září 2015  také v nových prostorách BVV Brno – pavilon E.

Marketing Mix navazuje na tradiční Svět reklamy. Devět let se komunita reklamních a marketingových firem a specialistů setkávala na podzimních prezentačních veletrzích Svět reklamy v Brně a v Praze. Vznikla tradice, ale i potřeba tento projekt posunout dát. Je škoda, že se na Světě reklamy lidé z branže potkávají a firmy prezentují jen jednou ročně. Proto vznikla myšlenka zachovat podzimní veletrhy v Brně a Praze, doplnit je menšími konferenčními akcemi v krajích a setkávat se celoročně online na portálu věnovaném marketingu – to vše pod novou značkou Marketing Mix.

Marketing Mix = Svět reklamy + nové aktivity

Osvědčilo se konat veletrh ve dvou etapách a na dvou místech - letos poprvé začínáme v Praze v úterý 15. září v nových konferenčních prostorách Hotelu DUO Praha a o týden později v úterý 22. září v Brně, též v nových prostorách, v pavilonu E na Brněnském výstavišti. Spádovou oblastí návštěvníků i vystavovatelů je tak celé území ČR, každý si zvolí podle své působnosti.

Jsme si vědomi, že není čas pobývat několik dnů mimo firmu – Marketing Mix trvá vždy jen jeden den. Patří tak do rozvíjející se kategorie low-cost veletrhů s jednoduchými podmínkami a jednacími místy (ve Švýcarsku se jim říká „Tischmesse“).

Co vám účast na Marketing Mix přinese?

Neslibujeme, že na veletrhu uzavřete řadu kontraktů, zvýšíte letošní tržby a zisk. Na počátku každého obchodu stojí první kontakt, vzbuzení zájmu, předání podkladů, na které pak naváže obchodní práce a uzavření kontraktu – toto chce Svět reklamy efektivně umožnit.

Dalším přínosem je rychlé otestování zájmu, atraktivnosti nabídky, získání zpětné vazby a podnětů pro další práci, navázání kooperací, networking.

A nově bonus – článek, rozhovor, firemní či osobní představení na portále marketing-mix.cz, který právě spouštíme.

Dáváte přednost firemním prezentacím, seminářům před veletržní expozicí?

Součástí veletrhu Marketing Mix bude konferenční program, na jehož podobě se můžete také podílet. Semináře a přednášky k aktuálním otázkám z oblasti reklamy a marketingu vedené fundovanými odborníky budou zařazeny v několika tematických blocích.

Budete moci využít prezentaci v rámci firemního fóra Marketing Café. Zde máte možnost využít předem časově vymezený prostor pro představení vašich produktů, technologií a služeb formou přednášky, workshopu apod.

Na koho Marketing Mix cílí?

Okruh potenciálních návštěvníků je velmi široký, není snad firmy, která nevkládá investice do reklamy a marketingu. Zaměřujeme se a oslovujeme zejména aktivní obchodní a výrobní společnosti v oborech vyžadujících vyšší podíl reklamy na nákladech. Osvědčilo se zahrnout do okruhu zvaných návštěvníků i veřejné instituce - zejména krajské a městské samosprávy. Významnou skupinou návštěvníků jsou i firmy z reklamní branže hledající své subdodavatele.

Dle zkušeností v Brně převažují návštěvníci z krajů Moravy a Vysočina, oslovujeme i firmy z Bratislavy. Na pražské etapě očekáváme návštěvníky z hlavního města a českých krajů. Díky dvěma etapám je množství pozvaných firem dvojnásobné a umožní nám to oslovit rozsáhlejší cílové skupiny návštěvníků.

Právě v září se začínají plánovat reklamní a marketingové aktivity pro rok 2016. Nabídněte své služby a výrobky právě v době, kdy se sestavování marketingových plánů ve firmách rozbíhá, nabídněte inspiraci, novinky, řešení.

Zapojte se i vy a staňte se vystavovateli veletrhu Marketing Mix 15. září v Praze a 22. září v Brně.


Více informací na www.omnis.cz.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  

Zpět