Partneři
   

   
   


 

Slovník

Slovník

Nevíte si rady s pojmy či odbornými termíny ze světa marketingu, reklamy či polygrafie? Pomůže vám náš slovník pojmů.

 

0

ROI

Return of investment, tedy návratnost investic označuje poměr vydělaných peněz k penězům investovaným. ROI (%) = výnosy / investice * 100 ...

iBeacon

iBeacon je trademark společnosti Apple, který označuje technologii pro proximity komunikaci elektronických zařízení. Technologie iBeacon byla uvedena v roce 2013 jakožto ucelený systém sloužící přede ...

Display reklama

Druh internetové reklamy. Jiné označení pro Bannerovou reklamu. ...

Corporate identity

Do češtiny překládáno jako firemní styl. Souhrn pravidel učující vnější vystupování firmy, vnitřní vztahy mezi zaměstnanci, systém komunikace, způsob odměňování a řízení. Jsou to vlastnosti a styl pre ...

Goodwill

Rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy společnosti, snížené o závazky. Označuje hodnotu nehmotného majetku, například dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy nebo zkušení zaměstnanci. ...

Teambuilding

Použití různých typů intervencí zaměřených na posílení sociálních vztahů a vyjasnění rolí členů týmu v rámci pracoviště. Jedná se o řešení úkolů a mezilidských problémů, které mají vliv na funkčnost t ...

Positioning

Klíčový prvek marketingové strategie. Značka musí zaujmou určitý postoj v očích zákazníka a to pomocí charakteristických rysů nebo reklamy. ...

Koncepce čtyř C

Robert Lauterborn vytvořil koncepci čtyř C, která se na mix dívá z hlediska kupujícího, který chápe nástroje marketingu jako nositele spotřebitelského užitku. Leuterborn pozměnil původní čtyři P na C ...

AVE hodnota

Organické výsledky

Konverze

Link building

1234