Partneři
   
E-shopy 3. díl – Právní forma a náležitosti

V minulých dílech tohoto seriálu jsme si ujasnili, jaké by měly být první kroky při založení internetového obchodu. Nyní stojíme před rozhodnutím, jakou právní formu podnikání zvolíme a zda budeme plátcem či neplátcem DPH.

Při založení podnikání na internetu máme na výběr z několika právních forem podnikání. Živnostenské oprávnění umožňuje vykonávat jen několik druhů činností. Pokud plánujete mít široké portfolio služeb či produktů, zvolte si raději některou z obchodních společností.

Podnikání na základě živnostenského oprávnění

Jde o nejjednodušší formu, není potřeba dokládat žádné osvědčení o způsobilosti a podobně. U většiny obchodů vám postačí oprávnění na živnost „Maloobchodní prodej“. Živnostenský úřad vám na počkání poskytne výpis z živnostenského rejstříku, na základě kterého můžete začít podnikat ještě týž den. Nevýhodou tohoto způsobu podnikání může být ručení celým svým majetkem. Pro rizikové obory je vhodné zvolit si jinou formu podnikání. Z hlediska financí je vhodné zmínit, že budete za sebe a své zaměstnance muset platit sociální a zdravotní pojištění.

Ve chvíli, kdy se váš obchod začne rozjíždět, je vhodné přejít na další formu podnikání – společnost s ručením omezeným.

Společnost s ručením omezeným

Při založení nové společnosti si budete potřebovat zajistit živnostenské listy na všechny vámi provozované činnosti, výpisy z rejstříku trestů a potvrzení o bezdlužnosti společníků. Dále si budete muset nechat vypracovat notářem společenskou smlouvu. Všechny tyto náležitosti se odešlou na obchodní soud, kterému odvedete základní kapitál (200 tisíc Kč). Po přijetí peněz dojde k zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Pokud se rozhodnete koupit již existující společnost, ušetříte tím spoustu času. Rozhodně si ale nejdříve firmu prověřte, aby vás později nepřekvapily nesplacené dluhy. Společnost s ručením omezeným ručí za své závazky pouze do výše svého majetku.

Jak je to s DPH a účetnictvím

Od začátku roku 2015 máme 3 sazby DPH:

  • základní sazba 21 % - pro naprostou většinu zboží a služeb
  • první snížená sazba 15 % - uplatňuje se u tepla, chladu, většiny potravin, zdravotnických potřeb, hromadné dopravy a ubytovacích služeb (kompletní přehled naleznete v příloze 2 a 3 zákona o DPH)
  • druhá snížená sazba 10 % - kojenecká výživa, léky, knihy a mlýnské výrobky (kompletní přehled naleznete v příloze 3a zákona o DPH)

Registrace plátce DPH je povinná pokud

  • váš obrat překročí 1 milion Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě,
  • jste členem sdružení, jehož některý člen je plátcem DPH,
  • nabýváte majetek privatizací nebo prodejem podniku,
  • pokračujete v podnikání po zemřelém, který byl plátcem DPH.

Můžete se také stát pouze identifikovanou osobou, a to při zakoupení zboží nad 326 tisíc Kč, přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku (například AdWords) či poskytnutí služby s místem plnění v jiném státě EU. Podrobné informace o registraci identifikovaných osob naleznete na stránkách Jakpodnikat.cz.

Dobrovolná registrace plátce DPH se nám vyplatí v případě, že jsou našimi zákazníky významnější firmy – plátci DPH.

Pokud zůstáváte neplátcem DPH, ve fakturách uvádíte větu „nejsem plátce DPH“ a vedete si pouze daňovou evidenci. Ta nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Stačí v ní evidovat příjmy, výdaje, majetek a závazky.

Podvojné účetnictví musíte vést pokud

  • váš obrat za loňský rok přesáhl 25 milionů Kč (účetnictví povedeme teprve od dalšího roku),
  • jste zapsáni do obchodního rejstříku,
  • jste členem sdružení, jehož některý člen vede účetnictví.

Při provozování e-shopu se vyplatí zajistit si účetní software, který sním spolupracuje. Propojený systém ušetří čas i peníze. Budete mít přehled o stavu zásob, úhradě pohledávek a závazků. Dobrou volbou může být ´četní systém Pohoda nebo Money.

Další důležité informace naleznete na stránkách Jakpodnikat.cz

Zdroj: http://www.mujprvnieshop.cz/pravni-forma-eshopu/

Následující díl: E-shopy 4. díl – Možnosti zajištění dopravy

Předchozí díl: E-shopy 2. díl - Jak začít

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  

Zpět