Partneři
   
Medailonek

Marketing Mix je portál, který vznikl na půdorysu devítileté tradice B2B veletrhu Svět reklamy. Chce přinášet informace, novinky, podněty a zajímavosti celoročně online a jednou nebo i vícekrát ročně na osobních setkáních profesionálů reklamy a marketingu offline. Rozšiřuje záběr i na další složky marketing mixu a veletrh Svět reklamy dostává nový impuls i název - od roku 2015 veletrh Marketing Mix.