Partneři
   
Marketing mix

Marketing mix

Marketing mix se dlouho definoval jako kombinace 4P - product, place, price a promotion. Dnes se pojetí marketingového mixu rozšiřuje na 8P - přibylo people, process, physical evidence a partnership.

 

0

4P marketingu jako rozpracování marketingové strategie

4P marketingu jako rozpracování marketingové strategie

Jiří Bednář  /  promarketing.cz  /  26.11.2002 Při rozpracování Vaší marketingové strategie je potřeba se zaměřit zejména na tzv. “4P” marketingového mixu: produkt, ceny, místo prodeje, marketingové ...

Proč je pro vaši firmu marketingový mix tak důležitý?

Proč je pro vaši firmu marketingový mix tak důležitý?

Jiří Bednář  /  promarketing.cz  /  5.5.2014 Marketingový mix je významnou součástí firemního marketingového plánu, ale nejen to – budete-li přemýšlet o jeho součástech, můžete jej prakticky využít v ...

Jak proměnit vlastnosti produktů v prodejní výhody

Jak proměnit vlastnosti produktů v prodejní výhody

Jiří Bednář  /  promarketing.cz  /  10.3.2003 Často se opakující chybou mnohých firem je, že se při propagaci svých produktů soustředí zejména na jejich vlastnosti a ne na výhody a užitky, které tyto ...

Příliš nízké ceny vás mohou zradit

Příliš nízké ceny vás mohou zradit

Jiří Bednář  /  promarketing.cz  /  12.1.2012 Snažíte se konkurovat velkým obchodním společnostem tím, že prodáváte za stejně nízké ceny, jako ony? Pak mám pro vás zřejmě špatnou zprávu: strategi ...

Marketingový mix - Propagace

Marketingový mix - Propagace

Propagací se rozumí cílené oslovení kupujícího s určitým sdělením. Je to forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím za účelem ovlivnění prodeje výrobků a služeb a nákupního chování zákazníka. K re ...

Marketingový mix - Distribuce

Marketingový mix - Distribuce

Distribuce našeho výrobku na správné místo je nezbytná součást marketingového řízení. Jejím úkolem je efektivně zajistit, aby se výrobek dostal co nejlépe ke svému spotřebiteli. Zahrnuje také veškeré ...

Marketingový mix - Cena

Marketingový mix - Cena

Marketingový mix - Produkt

Marketingový mix - Produkt

Volba strategie marketingového mixu

Volba strategie marketingového mixu

Teorie marketingového mixu

Teorie marketingového mixu

1234