Partneři
   
Výstava s konferencemi Marketing Mix startuje už v únoru v Ostravě! A tradičně v září v Praze a Brně.

Jako odborník z oblasti reklamy a marketingu dobře víte, že není problém vyrobit, ale prodat! Reklamu a marketing potřebuje každá firma i veřejná instituce, a dokonce i dobrá myšlenka. A také reklama potřebuje reklamu!
Akce Marketing Mix je unikátní kombinace výstavy a konference s dlouholetou tradicí. Tímto vás zveme k aktivní účasti zejména ve výstavní části.

Co vás na Marketing Mixu čeká? Akce má několik částí:

Veletrh firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie – jednoduchá prezentační místa pro představení nabídky a možností – příležitost představit nabídku a možnosti vaší firmy.
Konference Digistrategie na žhavá témata online marketingu.
Konference Úspěšný web jak zvýšit obchodní potenciál webu.
• Přednášky, prezentace, případové studie a workshopy.

Kolik vás bude stát přímo vystavovat na výstavě Marketing Mix?

Prezentační místo tvořené drátěnými paravany vybavené stoly a židlemi:
   4 m2: 5.900 Kč Ostrava, Brno / 6.900 Kč Praha;
   6 m2: 7.900 Kč Ostrava, Brno / 8.900 Kč Praha;
   8 m2: 9.900 Kč Ostrava, Brno / 10.900 Kč Praha.
Volná plocha pro výstavbu vašich stánků:
   4 m2: 5.000 Kč Ostrava, Brno / 6.000 Kč Praha;
   6 m2: 6.700 Kč Ostrava, Brno / 7.700 Kč Praha;
   8 m2: 8.400 Kč Ostrava, Brno / 9.400 Kč Praha.
Registrační poplatek 1.500 Kč.

Nemáte čas se na Marketing Mixu prezentovat přímo? Využijte propagace bez fyzické účasti.

Reklamní panel: 2.000 Kč
Reklamní letáky k odběru: 1.000 Kč
Reklamní letáky u vstupu do rukou návštěvníků: 2.000 Kč

Vizitka na pozvánce na Marketing Mix
(velikost vizitky 80 x 45 mm). Pozvánka s vaší vizitkou bude rozeslána v nákladu 10.000 ks odborným návštěvníkům a vytipovaným firmám s marketingovými odděleními. Na vyžádání zašleme loňský vzhled pozvánky. Cena za uveřejnění vizitky na pozvánce 2.500 Kč.

Firemní prezentace
v rámci konferenčního programu v délce 30 min za 5.000 Kč. Cena obsahuje pronájem prostor, vybavení audiovizuální technikou, dataprojektor, ozvučení, propagaci na pozvánkách a webu akce a na www.marketing-mix.cz.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Co vám má Marketing Mix přinést?

• Nové obchodní kontakty a setkání s marketingovými specialisty z firem.
• Nové obchodní příležitosti.
• Nové nápady, myšlenky, inspiraci pro lepší marketing.

K návštěvě zveme marketingové specialisty z firem i profesionály z reklamní branže
– to budou lidé, kterým svoji nabídku představíte. Ostravský termín se zaměří do hloubky na perspektivní Ostravsko a Moravu. Brněnský termín je určen pro Moravu a Vysočinu, pražský termín má spádovou oblast Čechy.

Můžeme mailovat, telefonovat, posílat prospekty celý rok – ale osobní setkání, rozhovor, myšlenka na přednášce, fyzický kontakt s výrobkem, dojem a atmosféra – to jsou často klíčové okamžiky, kdy se rodí budoucí úspěch. A také důvěra vašich klientů ve vaši firmu, ve vaši odbornou kompetenci. Bude pro vás takovým okamžikem i Marketing Mix?

Jsme rádi, že jste si informace o Marketing Mix přečetli. Co je však důležité – pokud vás koncept a myšlenka akce Marketing Mix zaujala, zapojte se, přihlaste se a přijďte 19. února vystavovat nebo přednášet na Marketing Mix Ostrava, 10. září Marketing Mix Praha a 19. září Marketing Mix Brno – den pro lepší marketing.

Na vaši účast se těší
 
Ing. Daniela Nevtípilová
manažerka veletrhů

www.omnis.cz

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  

Zpět