Partneři
   
VÝZKUM MĚNÍ ROZHODNUTÍ. Vaše téma na Marketing Café.

Jestlipak víte, jaké speciální oddělení si na začátku války zřídil W. Churchill? 

Napovím vám. Bylo to oddělení stojící mimo obvyklý řetězec velení, tak aby bylo zcela necenzurované, nepřetržitě aktualizované a dokázalo mu předložit i ty nejkrutější skutečnosti.

To oddělení se jmenovalo Statistický úřad. Právě důležitost správných informací pomohla ke strategickým rozhodnutím, která mají ve válce zásadní důsledky. A nejen v ní. Nepotřebujeme snad i my v našem business životě a každodenním rozhodování strategické informace? Jak často přemýšlíte nad způsoby rozvoje vaší firmy, nebo jejího zviditelnění?

Je zásadní vědět, kam směřujete, ale abyste tam mohli dojít, musíte vědět, kde jste teď. Je důležité znát své postavení na trhu, konkurenci, zákazníky, příležitosti a uvědomovat si případné hrozby.

Každý den v médiích narazíte na záplavu informací, jejichž odbornou podstatou jsou výzkumy na základě sběru dat. Jen se chvíli soustřeďte, kolik jich za den napočítáte. Někdy se týkají závažných témat a někdy zcela odlehčených, ale co když i tato témata mohou někdy dát podnět k novému nápadu a zaplní díru na trhu? A právě proto, že nemáme všichni čas číst úplně všechno anebo se zrovna nikdo neptá na to, co potřebujeme vědět, jsou tu společnosti, které se specializují na získání informací z trhu. 

 

Jednou takovou je i SC&C. Tato společnost byla založena roku 1992 a věnuje se marketigovému a sociologickému výzkumu. Zeptali jsme se proto její ředitelky výzkumu, Mgr. Jany Hamanové, na pár otázek:

 

Jano, jaké typy otázek kladou nejčastěji Vaši zákazníci (klienti)? Jaký typ výzkumů je nejčastěji žádaný Vašim klienty?

„Naši klienti chtějí nejčastěji vědět co, a jakým způsobem, mají ve svém konání či podnikání změnit nebo zlepšit tak, aby byli úspěšnější než doposud. V poslední době jsou nejžádanější kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod.“  

Kolik výzkumů Vaše společnost SC&C zhruba realizuje během jednoho roku?

„Čísla se samozřejmě s časem mění, ale vždy můžeme hovořit o desítkách výzkumů, které během jednoho kalendářního roku provedeme. Od hloubkových rozhovorů s jednotlivci, až po masivní dotazníková šetření s několika tisícovkami respondentů.“

Jaký nejkurióznější výzkum Vaše agentura zpracovávala?

„Těžko vybírat jeden za všechny. Vzhledem k charakteru naší práce je náš záběr skutečně široký a tak se naším respondentem může stát jak bankovní úředník v případě výzkumu pro finanční sektor, tak třeba farmář obchodující s živočišným hnojivem ve výzkumu produkce farem.“

Jaký z výzkumů, který Vaše agentura zpracovávala, měl podle Vás největší dopad na rozhodnutí zadavatele?

„Dopad na rozhodnutí zadavatele je samozřejmě vždy plně v jeho kompetenci. Realizujete-li však tak rozsáhlý výzkum, jako byl třeba Exit poll v červnu 2010 (tedy odhad volebního výsledku na základě dotazování voličů, kteří odcházejí z volebních místností, jehož výsledky jsou dostupné před zveřejněním konečných výsledků), má vaše práce dopad na většinu české populace a vyžaduje proto správné provedení a přesnost. Výsledek našeho výzkumu, byl tenkrát velmi dobrým odhadem konečné reality.

Řekněme, že jsem majitelem firmy, která obchoduje s obilím. Co mi můžete nabídnout?

„To samozřejmě záleží na tom, jaké informace pro své podnikání potřebujete. Můžeme vám odpovědět na úplné základy, jako jsou znalost Vaší značky, postavení na trhu a zákaznické preference, až po detaily typu: který druh pšenice zákazníci dlouhodobě preferují, proč a za jaké peníze.“

Co od Vás tedy zákazník nakonec dostane?

„Zjednodušeně lze říci, že informace a doporučení. Informace, které doposud neměl k dispozici, a doporučení, které mohou zásadně ovlivnit jeho rozhodování.“

 

Správně navržený a provedený výzkum Vám může pomoci usměrnit, nebo dokonce zcela změnit Vaše rozhodnutí. A správné rozhodnutí je přece umění.

Naše prezentace v rámci workshopu Marketing Café na VELETRHU MARKETING MIX PRAHA, je určena pro všechny, kteří si uvědomují cenu informace. Přijďte se podívat v 11 hodin a 10 minut!

Více na našich stránkách http://www.scac.cz/

   

Mgr. Jana Hamanová 

Jana Hamanová je absolventkou Fakulty sociálních věd UK v Praze, kde se specializovala na studium sociologie a sociologické metodologie.V SC&C pracuje od roku 1995, v současné době jako ředitelka výzkumu SC&C, koordinátorka výzkumných projektů a lektorka a koordinátorka kurzů marketingového výzkumu.

V SC&C vede a ručí za kvalitu zpracování všech významných výzkumných studií v oblasti marketingu, sociologie, demografie, politologie.

Jana Hamanová má zkušenosti z více než 500 projektů, z nichž mnohé jsou mezinárodního rozsahu (PIAAC, např. Generation and Gender Survey – ASORA, SHARE), dále z projektů pro komerční sféru (Tchibo, Makro, Adidas, Telefónica O2, Česká spořitelna a jiné).

Dále řídila výzkumné projekty pro akademickou sféru (Sociologický ústav AVČR, MU v Brně), média (Českou televizi — předvolební průzkumy a Exit Poll od roku 1996) a také řadu výzkumů pro státní správu a samosprávu (MPSV, Ministerstvo obrany, Úřad vlády ČR).

 

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  

Zpět