Partneři
   
10 globálních trendů contentového marketingu pro nadcházející období

Contentová agentura Newcast, která je součástí skupiny ZenithOptimedia Group, zmapovala 10 globálních trendů contentového marketingu pro nadcházející období. Video bude i nadále preferovaným formátem, a to jak pro samotné marketéry, tak pro spotřebitele.

Top 10 trendů v content marketingu:

1. Zaměření značek na tvorbu vlastního obsahu

V následujících letech dojde u značek k nárůstu strategií stojících na tvorbě vlastního obsahu k propagaci. Význam obsahu v současném rychle se měnícím digitálním prostředí neustále vzrůstá a značky by měly tyto atributy při své komunikaci využívat.

2. Změna agenturního trhu

Agenturní prostředí, v němž se zadavatelé pohybují, se již několik let mění, a to do takové míry, že to lze označit za vznik nového komplexního ekosystému, zahrnujícího řadu nově vzniklých specializovaných agentur – mediálních, PR, reklamních, digitálních, výkonnostních nebo agentur pro sociální média. Ty všechny pracují s obsahem.

3. Nástup nových tváří

Čím dál tím silněji se projevuje nástup nových talentů, kteří využívají nové technologie: youtubeři, bloggeři, specialisté na krátké formáty, vývojáři různých aplikací, datoví vizualisté a datoví žurnalisté. Tento trend bude i nadále pokračovat.

4. Video bude i nadále králem

Video je nejrychleji rostoucí formát, a to i přesto, že se mění obrazovky, jimž dáváme při sledování obsahu přednost. Video zůstává preferovaným formátem jak pro spotřebitele, tak pro marketéry značek. Reklamní investice určené pro video proto budou i v budoucnu nadále vzrůstat.

5. Sociální média budou upevňovat svoji roli

Sociální kanály se stávají partnery v oblasti placených médií – umožňují sdílení obsahu a stávají se novou televizí.

6. Blogy a další platformy na sdílení uživatelského contentu získávají nadvládu

Tyto platformy se těší stále větší oblibě a dostávají se k daleko více lidem, než tomu bylo v minulosti. Tento trend bude jistě pokračovat a otázkou je, jak s takovým obsahem pro značky správně pracovat.

7. Vizuální obsah

Mladí lidé ve věku od 12 do 24 let se stávají závislými na vizuálním obsahu. S tím souvisí skutečnost, že se u nich stále větší popularitě těší, a na důležitosti tak získávají obrázkové sociální sítě jako Instagram, Snapchat či Pinterest.

8. Reklamní sdělení se tváří redakčně

Již nyní se stírají bariéry mezi redakčním textem a reklamou. Čím dál tím více vydavatelů nabízí na svých stránkách nějakou formu nativní reklamy.

9. Změna v měření efektivity obsahu

Mění a rozvíjejí se způsoby měření efektivity obsahu, které berou v potaz nové chování spotřebitelů. Jde např. o míru interakcí, strávený čas a využívání nových nereklamních metrik (ROI of content – návratnost investic do obsahu).

10. Padají bariéry

Bariéry, které doposud držely klienty zpátky, v návaznosti na výše uvedené trendy padají. Klienti postupně přehodnocují, do jakých druhů obsahu investovat své reklamní rozpočty, učí se využívat nové nereklamní metriky a počítat si návratnost investic do obsahu (ROI of content) sami, bez agentur.

„Námi popsané trendy zažíváme již nyní v každodenní práci pro naše klienty. Jde nejen o samotné chování spotřebitelů, ale právě klienti si čím dál více uvědomují důležitost obsahu v jejich marketingové komunikaci a mnoho z nich se již nebojí s contentem skutečně experimentovat, následovat trendy ze světa a přicházet společně s námi s netradičními a inovativními řešeními, což bývala v minulosti velká bariéra,“ říká David Pavel, ředitel contentové agentury Newcast.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  

Zpět